MỞ KHÓA TIẾNG NHẬT VÀO ĐẦU VÀ GIỮA THÁNG
21/03/2013

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

CÓ 4 CẤP ( 1,2,3,4): Dành cho học sinh, sinh viên, những người có hứng thú với tiếng Nhật, đất nước Nhật và một ngôn ngữ mới.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 1 học kì 3 tháng ( 3 buổi/ tuần: 2,4,6 hoặc 3,5,7). Lớp cấp tốc ( CT1 - CT2) 6 buổi/ tuần - 2 tiết / buổi.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO: 50 mẫu chữ cái tiếng Nhật, ngữ pháp cơ bản va hội thoại hằng ngày.

MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC: Có thể giao tiếp với người Nhật bằng những câu thông dụng. Năng lực Nhật ngữ tương đương N4, N5.

HỌC PHÍ:

   SC1 - SC4: 1.600.000 VND

    CT1: 3.000.000 VND

    CT3: 3.300.000 VND

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

CÓ 4 CẤP(1,2,3,4): Dành cho những bạn có kiến thức cơ bản, có thể giao tiếp tiếng Nhật hăng ngày, đã đậu N4 hoặc trình độ tương đương.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 1 học kì 3 tháng ( 3 buổi/ tuần: 2,4,6 hoặc 3,5,7). Lớp cấp tốc( 6 buổi/tuần - 2 tiết/ buổi).

NỘI DUNG ĐÀO TẠO: Đào tạo tổng hợp kiến thức về nghe nói, đọc hiểu, viết. Đặc biệt chú trọng đến việc nắm bắt thông tin văn hóa và tập quán của người Nhật.

MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC: Vấn đề giao tiếp không còn là trở ngại, có thể giao tiếp với người Nhật một cách tự do. Năng lực Nhật ngữ tương đương N3.

HỌC PHÍ:

TC1 - TC4: 2.200.000 VND

CT3: 4.000.000 VND

CT4: 4.500.000 VND

TRÌNH ĐỘ THƯỢNG CẤP

 Dành cho những bạn muốn thi năng lực Nhật ngữ N1, N2. Muốn nói tiếng Nhật một cách lưu loát hơn và những ai muốn làm thông biên dịch.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 1 học kì 3 tháng ( 3 buổi/ tuần: 2,4,6 hoặc 3,5,7).

NỘI DUNG ĐÀO TẠO: Luyện kĩ năng thông phiên dịch Nhật - Việt, Việt - Nhật, Test mô phỏng kì thi năng lực Nhật ngữ, hội thoại, nghe, ngữ pháp, đọc hiểu.

MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC: Có thể thông phiên dịch, năng lực Nhật ngữ tương đương N1, N2.

HỌC PHÍ:

CC1 - CC4: 2.800.000 VND

LUYỆN THI NAT- TEST

 Dành cho những bạn muốn đi du học Nhật Bản.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 1 học kì 3 tháng ( 3 buổi/ tuần: 2,4,6 hoặc 3,5,7).

NỘI DUNG ĐÀO TẠO: 50 mẫu chữ cái tiếng Nhật, ngữ pháp cơ bản, hội thoại hằng ngày.

MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC: NAT- TEST(N5). Đậu kì thi này thì có thể xin visa đi du học.

HỌC PHÍ:

    2.000.000 VND.

TIN LIÊN QUAN
TOP